rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Ronneby blodbad

Kultur och FritidSkapad av Per Ericsson mån, mars 15, 2010 14:12:12

Det har under senaste året framgått att det pågår förberedelser för uppsättning av en sommarteater om Ronneby blodbad. Det är tänkt att framföras på kyrkogården intill Heliga Kors Kyrka.

Ronneby blodbad är en händelse som är ganska okänd i svensk historia trots att det antalet dödade troligen uppgick till mer än 2000 personer under en dag. Det är en god insats som nybildade Ronneby Folkteater gör när man tar upp denna händelse i vår historia. Man utgår från Claes von Rettigs manus från 1980-talet som kommer att omarbetas en del.

Det är mycket som skall klaffa när man tar upp ett sådant ämne i den omfattning det här rör sig om. Drygt 30 skådespelare involveras och åtskilliga fler till andra för föreställningen nödvändiga uppgifter. Föreningen anger i sin ansökan att det rör sig om 69 000 ideellt arbetade timmar.

Nu har ansökan till Ronneby kommun anlänt först i början av mars månad till Biblioteks- och Kulturnämnden. Den lyder på 150 000 kronor. Man hoppas även på ett bidrag om 50 000 kronor från Fritidsnämnden, 200 000 från Region Blekinge och 20 000 från Musik i Blekinge. Initiativet är mycket bra och från Ronnebypartiet tror vi detta kan vara något positivt för Ronneby.

Tyvärr är ansökan i senaste laget för att hinna behandlas på ett ansvarsfullt sätt, inte minst gentemot övriga föreningar som söker anslag till verksamhet, men som avslås. Den är också på ett belopp som vi i Ronnebypartiet ser som väldigt högt för den verksamhet som Biblioteks- och Kulturnämnden driver. Man har t o m i ansökan pekat ut ett särskilt konto att använda som därefter skulle vara i det närmaste förbrukat.

För att inte riskera att föreställningen uteblir utan att ha prövat alla tänkbara möjligheter menar vi att ansökan skall tas över av Kommunstyrelsen som sedan får föra en dialog med de verksamheter som har beröring med evenemanget. Det gäller förutom Kulturenheten och Frittidsenheten även Turistverksamheten, Näringslivsenheten samt skolnämnderna. Kanske ännu fler men detta är vad vi kan se nu. Då är Kommunstyrelsen ett mera rättvist forum att pröva ansökan från Ronneby Folkteater.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.