rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Webb-tv-debatt 2010-09-09

Val 2010Skapad av Peter Lindström lör, september 11, 2010 07:26:00

Jag såg webb-tv-debatten från Ronneby stadshus 10-09-09. Jag blev inte förvånad över Peter Bowins (V) och JanAnders Palmqvists (S) floskler i sina inlednings- respektive avslutningsanförande och blev ej heller förvånad över hur få rent praktiska saker de framförde.
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". S och V talar sig varma för solidariteten men var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden (drygt 25% av kommunens innevånare) bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och, framför allt, dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska vänsterpartistiska floskler.
JAP och PB talade inte med ett enda ord om vad som skulle göras rent praktiskt nästa mandatperiod utan använde politiska floskler som om det vore 1:a maj tal. De talade om Visioner men inte om hur dessa skulle genomföras i praktiken. Det fanns något som en gång hette Vision 2010. När denna vision inte höll döpte de om samma vision med samma innehåll till Vision 2020. Ord och tomma fraser kan locka vissa väljare men jag tror att flertalet idag vill veta vad som skall göras, inte vad som är gjort!
Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun! Jag vill att vi inom Ronneby kommun aktivt skall arbeta för att bevara och bygga ut den levande landsbygd som bör prägla en attraktiv kommun, framför allt i de norra kommundelarna där möjligheterna med samrabetet med Tingsryd och Emmaboda bör tillvaratas men även västerut med Karlshamn och österut med Karlskrona vilket kan ge stora synergieffekter d.v.s. att 1+1=3 och mer.
Vad gäller Sd´s representant i webb-tv-debatten anser jag mest att det verkade vara ett skämt. Många av Sd´s väljare är pensionärer som verkar ha skrämts av falsk propaganda.
Övriga partier tyckte jag klarade sig bra även om det svamlades en del emmellanåt.

Peter Lindström
9:e plats på Ronnebypartiets kommunvalsedel

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post16

Var finns solidariteten med oss på landsbygden?

Landsbygdens utvecklingSkapad av Peter Lindström tor, september 09, 2010 07:09:06
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". Var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och framförallt dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska floskler. Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun!Jag finns på Ronnebypartiets valsedels 9:e plats och har och kommer att fortsätta med att arbeta för att vi fortsättningsvis skall ha en levande landsbygd även i de norra kommundelarna. Utan landsbygden dör även stan!

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post15

Var finns solidariteten?

Ronneby stadSkapad av Peter Lindström tor, september 09, 2010 07:07:59
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". Var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och framförallt dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska floskler. Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun!Jag finns på Ronnebypartiets valsedels 9:e plats och har och kommer att fortsätta med att arbeta för att vi fortsättningsvis skall ha en levande landsbygd även i de norra kommundelarna. Utan landsbygden dör även stan!

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post14

Willy Persson och bandybanan

Val 2010Skapad av Peter Lindström tis, april 27, 2010 09:32:58

Svar till Bandykillen mån, mars 22, 2010 13:38:27
"Vart tog Willy Persson vägen. Varför finns inte han på listan?
Hur går det med bandybanan i Ronnebypartiets valprogram från 2006?"

Willy Persson valde att hoppa av Ronnebypartiet då han kom på 3:e plats på vår valsedel. Han krävde att få stå på 2:a plats, efter vår ordförande Sune Håkansson, eftersom han ansåg att han hade mer stöd bland väljarna än vårt 2:a namn Anna Carlbrant. Han accepterade inte Ronnebypartiets policy att ha varannan damernas, efter medlemmarnas önskemål, på listan. Han sökte sig därefter till Miljöpartiet men eftersom de redan fastslagit deras tidiga namn på sin valsedel hade han hamnat ännu längre ner där. Då sökte han sig till Kristdemokraterna (som idag har 1 mandat i Ronneby) som tog emot affischnamnet Willy Persson på sin andra plats efter Lars Svensson. Eftersom Willy fick många personkryss i förra valet räknar han och KD med att så även blir fallet vid årets val. Hur det går återstå att se vid röstsammanräkningen.

Frågan att bygga en bandybana i Ronneby kommun kommer att drivas vidare av Ronnebypartiet därför att vi anser att det finns ett betydligt antal bandyentusiaster i Ronneby och framförallt tillräkligt många aktiva bandyspelare för att försvara bygget av en egen bandybana som dessutom kommer allmänheten till gagn för allmänhetens åkning de tider som bandyklubbarna inte tränar eller spelar på den.

Svar till Váébandy ons, mars 24, 2010 07:00:06
"Att bygga bandybana lilla Ronneby är ju som att bygga en egen hoppbacke åt Eddy the Eagle i London."

Ronneby har många gånger fler bandyspelare än London har backhoppare (tror jag).

  • Kommentarer(1)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post11

Blodbad istället för integrationsprojekt

Kultur och FritidSkapad av Peter Lindström tor, april 15, 2010 11:16:22

Efter att ha läst Ann-Mari Anderssons artikel fredagen 2010-04-09 i BLT blir jag bestört över Håkan Robertssons reaktion på beslutet att ge ABF 70 000 kr till projektet "Blodbadet". Det var en majoritet på 7 mot 4 röster för de 70 000 som var förhandsförslaget och det godkändes även ett tilläggsyrkande att söka medel upp till 80 000 hos kommunstyrelsen.
Ärendet söm föregick "Blodbadsprojktet" gällde en ansökan om projektmedel till Textilprojektet > 39 <. 3 grupper av invandrade och svenskfödda kvinnor, på sammanlagt över 30 deltagare, skulle träffas, ha föreläsningar, workshops mm. under konstnärlig ledning få möjlighet att "komma ut i samhället". Där röstade S, FP och M för att bara ge 20 000 kr istället för de föreslagna 60 000 kr (6 mot 5) och sedan plussa på de 40 000 kr till "Blodbadet" till 110 000 kr som redan tidigare fått 50 000 kr till förstudie ur vilka medel föreningen Folkteatern bildats. Själv lade jag fram förslaget att söka finansiärer i form av sponsorer.

Att vara snåla mot integrationsprojekt för invandrarkvinnor för att sedan ta detta och ge till ABFs blodbadsprojekt tycker jag rimmar illa om man säger sig ha en god integrationssyn som i dagens samhälle skall vara befäst och förespråkas av alla etablerade partier. Att skylla på att ett beslut om ett minskat bidrag på 80 000 kr i en budget som ligger på över 500 000 skulle stjälpa ett projekt som budgeterat intäkterna för 10 föreställningar med 100 besökare per föreställning och sedan i budgeten räkna med att fondera över 170 000 kr till kommande "Blodbad" (projektet är tänkt att vara i 3 år), anser jag vissa på brister i projektets planering. ABF är det studieförbund som får mest bidrag och borde ha en möjlighet att stötta det egna projektet med ytterliggare 80 000 kr för att i efterhand, om projektet går i stöpet ex. pga. en mycket regnig sommar, söka ett förlusbidrag. Om projektet läggs ner efter 1 år och det finns fonderade medel, vem tillfaller dessa? ABF?

Jag är positiv till att vi åter spelar teater som tar upp Ronneby Blodbad, men varför inte skjuta till pengar från på Fritidsnämnd och Näringslivskontor. Drar det besökare till Ronneby kommer dessa att äta på stadens restauranger, företag kan annonsera i programblad och de kommer att få gratis reklam då Ronneby nämns i kulturella sammanhang.

Bibliotek och Kulturnämnden i Ronneby har trots allt en begränsad budget och vi är skyldiga att låta så många som möjligt ta del av kakan.

Vi fem som röstade för att Textilprojektet > 39 < skulle få sina 60 000 kr har lämnat in en skriftlig reservation som kommer att bifogas protokollet från Bibliotek och Kulturnämndens möte 2020-04-07.
Se protokollet i PDF-filen nedan.

Peter Lindström
Bibliotek och Kulturnämnden för Ronnebypartiet  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post10

Psykiatrisk vårdavdelning behövs

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström ons, januari 20, 2010 11:50:43

Det är med sorg i hjärtat jag läser att man nu har flyttat den psykiatriska vårdavdelningen till Karlskrona.
Detta är ett steg tillbaka i utvecklingen!

Det skrivs som om det skulle vara en fördel att en psykavdelning ligger i nära anslutning till Centrallasarettet, Karlskrona (BLT 2010-01-12). Jag anser att nackdelarna är större. Då avstånden ökar minskar benägenheten att vilja hälsa på sina anhöriga och ge dem det stöd de så väl behöver i den svåra situationen av att ha drabbats av psykisk ohälsa. Om det ska bedrivas psykoterapi, skall då terapeuten åka från psykmottagnigningen i Ronneby till Karlskrona? Om anhöriga skall delta i denna terapi får även de åka de tre milen dit. Idén med den sektoriserade psykitrin var just att behandlingen skulle ske i den egna kommunen. Då jag själv arbetat som skötare i Ronnebys öppenvård vet jag att detta skett med stor framgång här, jämfört med många andra kommuner i landet.

Att man nu skall behöva flytta tillbaka avdelningsvården till Karlskrona kan inte ses som annan än ett bakslag för den moderna sektoriserade psykiatrin.
Jag kommer stolt att verka för att vi åter får en psykiatrisk vårdavdelning i Ronneby.
Den vinst man förväntar sig av detta kan lätt bli till förlust genom att människor blir institualiserade och mer vårdkrävande i framtiden då de blir berövade möjligheten till närheten av sina anhöriga och den miljö de är vana att vistas i.

Fd. skötare under 13 år varav 4 år i Ronnebys PS-grupp.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post7

Utarma inte landsbygden

Skolorna i Ronneby kommunSkapad av Peter Lindström tor, oktober 29, 2009 06:23:21

Jag minns ett möte för 6-7 år sedan i Öljehult där kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) sa att det var över hans döda kropp att det skulle komma friskolor till Ronneby. Idag finns två väl fungerande friskolor i kommunen och kommunalrådet lever ännu.

Senaste tillskottet var en följd av nedläggningen av Bräkne-Hoby högstadium. Stängning av landsortsskolor leder till minskad inflyttning. Redan hårt ansatta näringsidkare får ännu svårare. Affärer och bensinmackar försvinner eller riskerar att försvinna. En utarmad landsbygd utarmar även staden vilket det redan finns tecken på, t ex tomma affärslokaler och minskat befolkningsunderlag.

Ännu en utarmning kan vara förestående. En ny gymnastiksal i Hallabro lovades. Nu riskerar den att tas tillbaka. Sedan bussas barnen till Backaryd. Då riskeras nerläggning av Hallabroskolan. Frånvaron av skola tas som ursäkt att inte gymnastiksal byggs. Räddningskåren går miste om träningslokal. Övriga skattebetalande landsbygdsbor kan inte utnyttja gymnastiksalen på kvällar och helger.

Folkpartiet vill att staten åter skall ta ansvaret för skolan, vilket nog inte vore dumt, med tanke på hur många kommuner som misslyckats med att ge en fullgod undervisning till alla sina elever. Nedläggning av väl fungerande landsortsskolor, och bussa till mindre fungerande skolor i Ronneby och Kallinge kan leda till ökad mobbing med risk för utslagning som följd.

Varför prövas inte bussning från "stökiga" stadsskolor till lugna landsbygdsskolor. "Varför skall våra barn bussas ut på landet, vi har inte valt att bo där", säger stadsföräldrarna. Vårt svar är: "Vi valde att bo (kvar) på landet för det fanns en väl utvecklad samhällsservice på alla områden. Nu har vi i stort sett bara skolan kvar. Låt oss behålla den!"

På Ronnebys landsbygd bor 40 % av kommunens innevånare. 20 % av kommunens företag finns på landsbygden. Många är beroende av att ligga där. Kommunen måste satsa mer på landsbygden än vad som görs idag!

Nu riskeras avskedande av lärare. Som ett led i utarmning av landsbygden. Om detta verkligen är nödvändigt vill jag ge en eloge till Lärarförbundet som insett vikten av att behålla yngre lärare. Deras förslag att komplettera uppsägningar med "omställningsprogram, som möjliggör delpension och andra bra villkor för äldre lärare" (BLT 16/10) är bra. Att följa turordningen och avskeda sist anställda leder till en gammal och stagnerad lärarkår. Vi behöver en mix av gamla erfarna och nyutbildade entusiastiska lärare som för in nya pedagogiska rön i skolan. Att försämra och dra ner på skolans verksamheter är det samma som att inte satsa på kommunens framtid - som att slå undan benen på framtiden. En direkt följd av en utarmad landsbygd.

I BLT 20/10 redovisas kommunernas kostnader per innevånare. Ronneby kommun är näst sämst i länet då det gäller grundskola och gymnasium med 13 006 kr per innevånare där Karlskrona är sämre med 12 166 kr medan riksgenomsnittet är 15 008 kr. Samma sak med förskola/skolbarnomsorg, näst sist med 5 149 kr där Karlskrona satsar 6 170 kr per invånare. I satsningar på äldre- och handikappomsorg ligger Ronneby på sista plats i länet.

Peter Lindström

Ronnebypartist och egen företagare

Eringsboda

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post3

Utarman inte landsbygden

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström tor, oktober 29, 2009 06:22:39

Utarman inte landsbygden
Jag minns ett möte för 6-7 år sedan i Öljehult där kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) sa att det var över hans döda kropp att det skulle komma friskolor till Ronneby. Idag finns två väl fungerande friskolor i kommunen och kommunalrådet lever ännu.

Senaste tillskottet var en följd av nedläggningen av Bräkne-Hoby högstadium. Stängning av landsortsskolor leder till minskad inflyttning. Redan hårt ansatta näringsidkare får ännu svårare. Affärer och bensinmackar försvinner eller riskerar att försvinna. En utarmad landsbygd utarmar även staden vilket det redan finns tecken på, t ex tomma affärslokaler och minskat befolkningsunderlag.

Ännu en utarmning kan vara förestående. En ny gymnastiksal i Hallabro lovades. Nu riskerar den att tas tillbaka. Sedan bussas barnen till Backaryd. Då riskeras nerläggning av Hallabroskolan. Frånvaron av skola tas som ursäkt att inte gymnastiksal byggs. Räddningskåren går miste om träningslokal. Övriga skattebetalande landsbygdsbor kan inte utnyttja gymnastiksalen på kvällar och helger.

Folkpartiet vill att staten åter skall ta ansvaret för skolan, vilket nog inte vore dumt, med tanke på hur många kommuner som misslyckats med att ge en fullgod undervisning till alla sina elever. Nedläggning av väl fungerande landsortsskolor, och bussa till mindre fungerande skolor i Ronneby och Kallinge kan leda till ökad mobbing med risk för utslagning som följd.

Varför prövas inte bussning från "stökiga" stadsskolor till lugna landsbygdsskolor. "Varför skall våra barn bussas ut på landet, vi har inte valt att bo där", säger stadsföräldrarna. Vårt svar är: "Vi valde att bo (kvar) på landet för det fanns en väl utvecklad samhällsservice på alla områden. Nu har vi i stort sett bara skolan kvar. Låt oss behålla den!"

På Ronnebys landsbygd bor 40 % av kommunens innevånare. 20 % av kommunens företag finns på landsbygden. Många är beroende av att ligga där. Kommunen måste satsa mer på landsbygden än vad som görs idag!

Nu riskeras avskedande av lärare. Som ett led i utarmning av landsbygden. Om detta verkligen är nödvändigt vill jag ge en eloge till Lärarförbundet som insett vikten av att behålla yngre lärare. Deras förslag att komplettera uppsägningar med "omställningsprogram, som möjliggör delpension och andra bra villkor för äldre lärare" (BLT 16/10) är bra. Att följa turordningen och avskeda sist anställda leder till en gammal och stagnerad lärarkår. Vi behöver en mix av gamla erfarna och nyutbildade entusiastiska lärare som för in nya pedagogiska rön i skolan. Att försämra och dra ner på skolans verksamheter är det samma som att inte satsa på kommunens framtid - som att slå undan benen på framtiden. En direkt följd av en utarmad landsbygd.

I BLT 20/10 redovisas kommunernas kostnader per innevånare. Ronneby kommun är näst sämst i länet då det gäller grundskola och gymnasium med 13 006 kr per innevånare där Karlskrona är sämre med 12 166 kr medan riksgenomsnittet är 15 008 kr. Samma sak med förskola/skolbarnomsorg, näst sist med 5 149 kr där Karlskrona satsar 6 170 kr per invånare. I satsningar på äldre- och handikappomsorg ligger Ronneby på sista plats i länet.

Peter Lindström

Ronnebypartist och egen företagare

Eringsboda

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post2
Nästa »