rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Psykiatrisk vårdavdelning behövs

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström ons, januari 20, 2010 11:50:43

Det är med sorg i hjärtat jag läser att man nu har flyttat den psykiatriska vårdavdelningen till Karlskrona.
Detta är ett steg tillbaka i utvecklingen!

Det skrivs som om det skulle vara en fördel att en psykavdelning ligger i nära anslutning till Centrallasarettet, Karlskrona (BLT 2010-01-12). Jag anser att nackdelarna är större. Då avstånden ökar minskar benägenheten att vilja hälsa på sina anhöriga och ge dem det stöd de så väl behöver i den svåra situationen av att ha drabbats av psykisk ohälsa. Om det ska bedrivas psykoterapi, skall då terapeuten åka från psykmottagnigningen i Ronneby till Karlskrona? Om anhöriga skall delta i denna terapi får även de åka de tre milen dit. Idén med den sektoriserade psykitrin var just att behandlingen skulle ske i den egna kommunen. Då jag själv arbetat som skötare i Ronnebys öppenvård vet jag att detta skett med stor framgång här, jämfört med många andra kommuner i landet.

Att man nu skall behöva flytta tillbaka avdelningsvården till Karlskrona kan inte ses som annan än ett bakslag för den moderna sektoriserade psykiatrin.
Jag kommer stolt att verka för att vi åter får en psykiatrisk vårdavdelning i Ronneby.
Den vinst man förväntar sig av detta kan lätt bli till förlust genom att människor blir institualiserade och mer vårdkrävande i framtiden då de blir berövade möjligheten till närheten av sina anhöriga och den miljö de är vana att vistas i.

Fd. skötare under 13 år varav 4 år i Ronnebys PS-grupp.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post7