rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Illa skött personalpolitik!

Skolorna i Ronneby kommunSkapad av Per Ericsson ons, januari 20, 2010 09:40:32

Skolledningen i Ronneby har varslat ca 25 lärare om uppsägning. Jag ifrågasätter om detta inte är i överkant. Facit säger att i sluttampen blir bara ett fåtal av de varslade verkligen uppsagda.

Dilemmat är att varslen har gett en dålig stämning bland de anställda. Detta hade, till stor del, kunnat undvikas om varslen hade hållit sig på en tredjedels nivå. Kanske är det till och med så att varslen skulle ha inskrängt sig till 2-3 personer. För och Grundskolenämndens ledning borde ha tagit initiativ till att begära tilläggsanslag.

Nu är risken överhängande att det går, mer eller mindre, åt helsike. Utan en motiverad lärarkår blir resultaten därefter.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post6