rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Kommentar till BLT

Val 2010Skapad av Per Ericsson tis, januari 19, 2010 16:54:23

Alliansen oense skriver BLT den 19 januari med hänvisning till de tre partiernas svar om remissen avseende organisationsutredningen.

Det bör påpekas att vi inte har försökt att komma överens. Det får anstå tills kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Naturligtvis är det inte säkert, kanske inte ens önskvärt, att vi blir helt överens.

Ronnebypartiets förslag innebär att antalet politiker minskar, mest genom att antalet erättare minskar. Många ersättare har låg närvaro, sannolikt mest därför att de inte kan påverka besluten. Vid färre ersättare kommer många av dem att få tjänstgöra, och de kan bli mer aktiva än hittills. Därtill blir det mindre administration kring möten.

En intressant fråga glömde vi att ta upp på vårt möte. De flesta menade att det var svårt för politkerna att klara av att läsa in såväl barnomsorgen, grunddskolan som gymnasiet. Frågan kan ställas om det inte är lika bra att då också ha två chefstjänstemän.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post5