rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Webb-tv-debatt 2010-09-09

Val 2010Skapad av Peter Lindström lör, september 11, 2010 07:26:00

Jag såg webb-tv-debatten från Ronneby stadshus 10-09-09. Jag blev inte förvånad över Peter Bowins (V) och JanAnders Palmqvists (S) floskler i sina inlednings- respektive avslutningsanförande och blev ej heller förvånad över hur få rent praktiska saker de framförde.
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". S och V talar sig varma för solidariteten men var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden (drygt 25% av kommunens innevånare) bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och, framför allt, dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska vänsterpartistiska floskler.
JAP och PB talade inte med ett enda ord om vad som skulle göras rent praktiskt nästa mandatperiod utan använde politiska floskler som om det vore 1:a maj tal. De talade om Visioner men inte om hur dessa skulle genomföras i praktiken. Det fanns något som en gång hette Vision 2010. När denna vision inte höll döpte de om samma vision med samma innehåll till Vision 2020. Ord och tomma fraser kan locka vissa väljare men jag tror att flertalet idag vill veta vad som skall göras, inte vad som är gjort!
Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun! Jag vill att vi inom Ronneby kommun aktivt skall arbeta för att bevara och bygga ut den levande landsbygd som bör prägla en attraktiv kommun, framför allt i de norra kommundelarna där möjligheterna med samrabetet med Tingsryd och Emmaboda bör tillvaratas men även västerut med Karlshamn och österut med Karlskrona vilket kan ge stora synergieffekter d.v.s. att 1+1=3 och mer.
Vad gäller Sd´s representant i webb-tv-debatten anser jag mest att det verkade vara ett skämt. Många av Sd´s väljare är pensionärer som verkar ha skrämts av falsk propaganda.
Övriga partier tyckte jag klarade sig bra även om det svamlades en del emmellanåt.

Peter Lindström
9:e plats på Ronnebypartiets kommunvalsedel

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post16