rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Blodbad istället för integrationsprojekt

Kultur och FritidSkapad av Peter Lindström tor, april 15, 2010 11:16:22

Efter att ha läst Ann-Mari Anderssons artikel fredagen 2010-04-09 i BLT blir jag bestört över Håkan Robertssons reaktion på beslutet att ge ABF 70 000 kr till projektet "Blodbadet". Det var en majoritet på 7 mot 4 röster för de 70 000 som var förhandsförslaget och det godkändes även ett tilläggsyrkande att söka medel upp till 80 000 hos kommunstyrelsen.
Ärendet söm föregick "Blodbadsprojktet" gällde en ansökan om projektmedel till Textilprojektet > 39 <. 3 grupper av invandrade och svenskfödda kvinnor, på sammanlagt över 30 deltagare, skulle träffas, ha föreläsningar, workshops mm. under konstnärlig ledning få möjlighet att "komma ut i samhället". Där röstade S, FP och M för att bara ge 20 000 kr istället för de föreslagna 60 000 kr (6 mot 5) och sedan plussa på de 40 000 kr till "Blodbadet" till 110 000 kr som redan tidigare fått 50 000 kr till förstudie ur vilka medel föreningen Folkteatern bildats. Själv lade jag fram förslaget att söka finansiärer i form av sponsorer.

Att vara snåla mot integrationsprojekt för invandrarkvinnor för att sedan ta detta och ge till ABFs blodbadsprojekt tycker jag rimmar illa om man säger sig ha en god integrationssyn som i dagens samhälle skall vara befäst och förespråkas av alla etablerade partier. Att skylla på att ett beslut om ett minskat bidrag på 80 000 kr i en budget som ligger på över 500 000 skulle stjälpa ett projekt som budgeterat intäkterna för 10 föreställningar med 100 besökare per föreställning och sedan i budgeten räkna med att fondera över 170 000 kr till kommande "Blodbad" (projektet är tänkt att vara i 3 år), anser jag vissa på brister i projektets planering. ABF är det studieförbund som får mest bidrag och borde ha en möjlighet att stötta det egna projektet med ytterliggare 80 000 kr för att i efterhand, om projektet går i stöpet ex. pga. en mycket regnig sommar, söka ett förlusbidrag. Om projektet läggs ner efter 1 år och det finns fonderade medel, vem tillfaller dessa? ABF?

Jag är positiv till att vi åter spelar teater som tar upp Ronneby Blodbad, men varför inte skjuta till pengar från på Fritidsnämnd och Näringslivskontor. Drar det besökare till Ronneby kommer dessa att äta på stadens restauranger, företag kan annonsera i programblad och de kommer att få gratis reklam då Ronneby nämns i kulturella sammanhang.

Bibliotek och Kulturnämnden i Ronneby har trots allt en begränsad budget och vi är skyldiga att låta så många som möjligt ta del av kakan.

Vi fem som röstade för att Textilprojektet > 39 < skulle få sina 60 000 kr har lämnat in en skriftlig reservation som kommer att bifogas protokollet från Bibliotek och Kulturnämndens möte 2020-04-07.
Se protokollet i PDF-filen nedan.

Peter Lindström
Bibliotek och Kulturnämnden för Ronnebypartiet  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post10