rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Psykiatrisk vårdavdelning behövs

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström ons, januari 20, 2010 11:50:43

Det är med sorg i hjärtat jag läser att man nu har flyttat den psykiatriska vårdavdelningen till Karlskrona.
Detta är ett steg tillbaka i utvecklingen!

Det skrivs som om det skulle vara en fördel att en psykavdelning ligger i nära anslutning till Centrallasarettet, Karlskrona (BLT 2010-01-12). Jag anser att nackdelarna är större. Då avstånden ökar minskar benägenheten att vilja hälsa på sina anhöriga och ge dem det stöd de så väl behöver i den svåra situationen av att ha drabbats av psykisk ohälsa. Om det ska bedrivas psykoterapi, skall då terapeuten åka från psykmottagnigningen i Ronneby till Karlskrona? Om anhöriga skall delta i denna terapi får även de åka de tre milen dit. Idén med den sektoriserade psykitrin var just att behandlingen skulle ske i den egna kommunen. Då jag själv arbetat som skötare i Ronnebys öppenvård vet jag att detta skett med stor framgång här, jämfört med många andra kommuner i landet.

Att man nu skall behöva flytta tillbaka avdelningsvården till Karlskrona kan inte ses som annan än ett bakslag för den moderna sektoriserade psykiatrin.
Jag kommer stolt att verka för att vi åter får en psykiatrisk vårdavdelning i Ronneby.
Den vinst man förväntar sig av detta kan lätt bli till förlust genom att människor blir institualiserade och mer vårdkrävande i framtiden då de blir berövade möjligheten till närheten av sina anhöriga och den miljö de är vana att vistas i.

Fd. skötare under 13 år varav 4 år i Ronnebys PS-grupp.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post7

Utarman inte landsbygden

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström tor, oktober 29, 2009 06:22:39

Utarman inte landsbygden
Jag minns ett möte för 6-7 år sedan i Öljehult där kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) sa att det var över hans döda kropp att det skulle komma friskolor till Ronneby. Idag finns två väl fungerande friskolor i kommunen och kommunalrådet lever ännu.

Senaste tillskottet var en följd av nedläggningen av Bräkne-Hoby högstadium. Stängning av landsortsskolor leder till minskad inflyttning. Redan hårt ansatta näringsidkare får ännu svårare. Affärer och bensinmackar försvinner eller riskerar att försvinna. En utarmad landsbygd utarmar även staden vilket det redan finns tecken på, t ex tomma affärslokaler och minskat befolkningsunderlag.

Ännu en utarmning kan vara förestående. En ny gymnastiksal i Hallabro lovades. Nu riskerar den att tas tillbaka. Sedan bussas barnen till Backaryd. Då riskeras nerläggning av Hallabroskolan. Frånvaron av skola tas som ursäkt att inte gymnastiksal byggs. Räddningskåren går miste om träningslokal. Övriga skattebetalande landsbygdsbor kan inte utnyttja gymnastiksalen på kvällar och helger.

Folkpartiet vill att staten åter skall ta ansvaret för skolan, vilket nog inte vore dumt, med tanke på hur många kommuner som misslyckats med att ge en fullgod undervisning till alla sina elever. Nedläggning av väl fungerande landsortsskolor, och bussa till mindre fungerande skolor i Ronneby och Kallinge kan leda till ökad mobbing med risk för utslagning som följd.

Varför prövas inte bussning från "stökiga" stadsskolor till lugna landsbygdsskolor. "Varför skall våra barn bussas ut på landet, vi har inte valt att bo där", säger stadsföräldrarna. Vårt svar är: "Vi valde att bo (kvar) på landet för det fanns en väl utvecklad samhällsservice på alla områden. Nu har vi i stort sett bara skolan kvar. Låt oss behålla den!"

På Ronnebys landsbygd bor 40 % av kommunens innevånare. 20 % av kommunens företag finns på landsbygden. Många är beroende av att ligga där. Kommunen måste satsa mer på landsbygden än vad som görs idag!

Nu riskeras avskedande av lärare. Som ett led i utarmning av landsbygden. Om detta verkligen är nödvändigt vill jag ge en eloge till Lärarförbundet som insett vikten av att behålla yngre lärare. Deras förslag att komplettera uppsägningar med "omställningsprogram, som möjliggör delpension och andra bra villkor för äldre lärare" (BLT 16/10) är bra. Att följa turordningen och avskeda sist anställda leder till en gammal och stagnerad lärarkår. Vi behöver en mix av gamla erfarna och nyutbildade entusiastiska lärare som för in nya pedagogiska rön i skolan. Att försämra och dra ner på skolans verksamheter är det samma som att inte satsa på kommunens framtid - som att slå undan benen på framtiden. En direkt följd av en utarmad landsbygd.

I BLT 20/10 redovisas kommunernas kostnader per innevånare. Ronneby kommun är näst sämst i länet då det gäller grundskola och gymnasium med 13 006 kr per innevånare där Karlskrona är sämre med 12 166 kr medan riksgenomsnittet är 15 008 kr. Samma sak med förskola/skolbarnomsorg, näst sist med 5 149 kr där Karlskrona satsar 6 170 kr per invånare. I satsningar på äldre- och handikappomsorg ligger Ronneby på sista plats i länet.

Peter Lindström

Ronnebypartist och egen företagare

Eringsboda

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post2