rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Webb-tv-debatt 2010-09-09

Val 2010Skapad av Peter Lindström lör, september 11, 2010 07:26:00

Jag såg webb-tv-debatten från Ronneby stadshus 10-09-09. Jag blev inte förvånad över Peter Bowins (V) och JanAnders Palmqvists (S) floskler i sina inlednings- respektive avslutningsanförande och blev ej heller förvånad över hur få rent praktiska saker de framförde.
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". S och V talar sig varma för solidariteten men var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden (drygt 25% av kommunens innevånare) bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och, framför allt, dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska vänsterpartistiska floskler.
JAP och PB talade inte med ett enda ord om vad som skulle göras rent praktiskt nästa mandatperiod utan använde politiska floskler som om det vore 1:a maj tal. De talade om Visioner men inte om hur dessa skulle genomföras i praktiken. Det fanns något som en gång hette Vision 2010. När denna vision inte höll döpte de om samma vision med samma innehåll till Vision 2020. Ord och tomma fraser kan locka vissa väljare men jag tror att flertalet idag vill veta vad som skall göras, inte vad som är gjort!
Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun! Jag vill att vi inom Ronneby kommun aktivt skall arbeta för att bevara och bygga ut den levande landsbygd som bör prägla en attraktiv kommun, framför allt i de norra kommundelarna där möjligheterna med samrabetet med Tingsryd och Emmaboda bör tillvaratas men även västerut med Karlshamn och österut med Karlskrona vilket kan ge stora synergieffekter d.v.s. att 1+1=3 och mer.
Vad gäller Sd´s representant i webb-tv-debatten anser jag mest att det verkade vara ett skämt. Många av Sd´s väljare är pensionärer som verkar ha skrämts av falsk propaganda.
Övriga partier tyckte jag klarade sig bra även om det svamlades en del emmellanåt.

Peter Lindström
9:e plats på Ronnebypartiets kommunvalsedel

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post16

Faror för isyta och gymnastiksal

Val 2010Skapad av Per Ericsson ons, september 01, 2010 09:08:40

På bloggen "Tankar från Skönevik av Sköne Per I Viken" berättar Sune Håkansson om första dagens budgetberedning inför 2011. Nya faror har dykt upp vad gäller gymnastiksalen i Hallabro och konstfrusen isbana.

Läs vidare på www.metrobloggen.se/skonevik

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post13

Ett lågvattenmärke

Val 2010Skapad av Per Ericsson mån, augusti 16, 2010 10:52:51

Jag har varit politiskt aktiv i 50 år. Under dessa decennier har jag aldrig varit utsatt för denna typ av buskpropaganda.

På åtminstone tre ställen, i Johannishus, Kallinge och Ronneby, har det under de senaste dagarna funnits affischer med budskapet:

RONNEBY PARTIET

RÖSTA PÅ OSS

SUNE HÅKANSSON

VILL STÄNGA ALL

FÖRENINGSVERKSAMHET

Det är naturligtvis så att det inte är Ronnebypartiet, som står bakom affischeringen. Det är naturligtvis bra, om någon hjälper till med att sprida partiets budskap, men då får man inte förvanska det.

Jag kan inte se att jag, eller Ronnebypartiet, är emot föreningsverksamhet. Tvärtom, Ronnebypartiet har under den gångna mandatperioden satsat ungefär 40 000 kr av partistödet på sponsring till kommunens föreningar. Det är naturligtvis inte enbart givmildhet. Det gäller för alla partier att synas. Vi ställer inga krav på föreningarna, förutom de vanliga. De skall nämna att Ronnebypartiet sponsrar. Att det finns föreningar, som anser att de inte skall ta emot sponsring från politiska partier, är förståligt, men det får föreningarna själva bestämma.

Som exempel på föreningar, som vi sponsrat, är Listerby IK, där vi har varit huvudsponsor en gång per år vid allsången på Gnistan. Det är den förening, som fått mest. Johannishus SK, Saxemara IF och Backaryd SK har fåt stöd till matchbollar. Ronneby Simsällskap får också ett mindre stöd.

Ett intressant exempel var någon tusenlapp till Missionsförsamlingen i Belganet, till deras kulturverksamhet. Tacksammare mottagare har jag inte mött. ”Gud välsigne Dig, pojk”, utropade pastor Berg när jag mötte honom på stormarknaden.

För min personliga del deltar jag fortfarande i föreningslivet. Jag är revisor i både Ronneby Simsällskap och i Gnistan. Tidigare var jag sekreterare i många år i Eringsboda SK, därtill ordförande i Kolshultsgården i nio år.

Det finns två undantag, då jag inte har ifrågasatt föreningsbidragen. Det ena är stödet till de föreningar, som kallas politiska partier. Där vill Ronnebypartiet att kommunens bidrag skall minska.

Det andra fallet är bidragen till Kallinge Folkets Hus. Det är den förening i kommunen, som får högst lokalbidrag. Är man en så stor bidragstagare, menar jag att kommunen skall kräva ett bokslut som stämmer. Det tillhör grundregeln att ingående balans skall vara lika med utgående balans föregående år, för att ta ett exempel. För 2009 är det ca 60 000 kr, som inte har en rimlig förklaring i bokslutet. Det är orimligt. Fritidsnämndens ordförande, S, vägrar att verkligen ta itu med ärendet.

Sune Håkansson

Ronnebypartiet

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post12

Willy Persson och bandybanan

Val 2010Skapad av Peter Lindström tis, april 27, 2010 09:32:58

Svar till Bandykillen mån, mars 22, 2010 13:38:27
"Vart tog Willy Persson vägen. Varför finns inte han på listan?
Hur går det med bandybanan i Ronnebypartiets valprogram från 2006?"

Willy Persson valde att hoppa av Ronnebypartiet då han kom på 3:e plats på vår valsedel. Han krävde att få stå på 2:a plats, efter vår ordförande Sune Håkansson, eftersom han ansåg att han hade mer stöd bland väljarna än vårt 2:a namn Anna Carlbrant. Han accepterade inte Ronnebypartiets policy att ha varannan damernas, efter medlemmarnas önskemål, på listan. Han sökte sig därefter till Miljöpartiet men eftersom de redan fastslagit deras tidiga namn på sin valsedel hade han hamnat ännu längre ner där. Då sökte han sig till Kristdemokraterna (som idag har 1 mandat i Ronneby) som tog emot affischnamnet Willy Persson på sin andra plats efter Lars Svensson. Eftersom Willy fick många personkryss i förra valet räknar han och KD med att så även blir fallet vid årets val. Hur det går återstå att se vid röstsammanräkningen.

Frågan att bygga en bandybana i Ronneby kommun kommer att drivas vidare av Ronnebypartiet därför att vi anser att det finns ett betydligt antal bandyentusiaster i Ronneby och framförallt tillräkligt många aktiva bandyspelare för att försvara bygget av en egen bandybana som dessutom kommer allmänheten till gagn för allmänhetens åkning de tider som bandyklubbarna inte tränar eller spelar på den.

Svar till Váébandy ons, mars 24, 2010 07:00:06
"Att bygga bandybana lilla Ronneby är ju som att bygga en egen hoppbacke åt Eddy the Eagle i London."

Ronneby har många gånger fler bandyspelare än London har backhoppare (tror jag).

  • Kommentarer(1)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post11

Ronnebypartiets valsedel

Val 2010Skapad av Per Ericsson sön, mars 14, 2010 18:37:41

Ronnebypartiet har den 14 mars fastställt sin valsedel för valet 2010. De 15 första namnen är fastställda men den kan komma att kompletteras med ytterligare namn:

1. Sune Håkansson, Johannishus

2. Anna Carlbrant, Ronneby

3. Ola Svensson, Kallinge

4. Maria Passby, Ronneby

5. Per Ericsson, Skönevik

6. Birgitta Larsson, Ronneby

7. Henrick Gyllberg, Ronneby

8. Olle Olsson, Ronneby

9. Peter Lindström, Eringsboda

10. Hjördis Thiel, Sävsjömåla

11. Dan Håkansson, Boahaga

12. Ulla Bergström, Fällö/Kuggeboda

13. Kjell Baum, Belganet

14. Gösta Hagberg, Ronneby

15. Bo Svensson, Ronneby

  • Kommentarer(3)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post8

Kommentar till BLT

Val 2010Skapad av Per Ericsson tis, januari 19, 2010 16:54:23

Alliansen oense skriver BLT den 19 januari med hänvisning till de tre partiernas svar om remissen avseende organisationsutredningen.

Det bör påpekas att vi inte har försökt att komma överens. Det får anstå tills kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Naturligtvis är det inte säkert, kanske inte ens önskvärt, att vi blir helt överens.

Ronnebypartiets förslag innebär att antalet politiker minskar, mest genom att antalet erättare minskar. Många ersättare har låg närvaro, sannolikt mest därför att de inte kan påverka besluten. Vid färre ersättare kommer många av dem att få tjänstgöra, och de kan bli mer aktiva än hittills. Därtill blir det mindre administration kring möten.

En intressant fråga glömde vi att ta upp på vårt möte. De flesta menade att det var svårt för politkerna att klara av att läsa in såväl barnomsorgen, grunddskolan som gymnasiet. Frågan kan ställas om det inte är lika bra att då också ha två chefstjänstemän.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post5

Organisationsutredning

Val 2010Skapad av Per Ericsson fre, januari 15, 2010 16:32:45

Ronneby kommun har haft en organisationsutredning. Här återges Ronnebypartiets remissvar till detta:

Ronnebypartiets svar på remissen till Organisationsutredningen

Den mest akuta frågan för beslut avser antal ledamöter i Kommunfullmäktige. Vi föreslår oförändrat antal 49 ledamöter och antal ersättare enligt gällande system.

Allmänna synpunkter

När det gäller kommunens organisation har vi främst koncentrerat våra diskussioner till den politiska organisationen. Vi menar att den politiska organisationen har att främst ägna sig åt frågor som gäller:

· Mål

· Inriktning

· Omfattning

· Kvalitet

Flera ledamöter i olika nämnder upplever att nämnderna ibland ägnar sig åt detaljfrågor. Beredning och verkställighet skall utföras av tjänstemannaorganisationen. Det är t ex inte politikers uppgift att avgöra vem som skall skjuta vildsvin på golfbanan.

Det ankommer på kommunfullmäktige att i reglementena ange tydligt för nämnderna vilka uppgifter de har. Likaså att ovan nämnda fyra kriterier fastställs i budgeten och policydokument. Nämndernas uppgift blir att ytterligare precisera dessa kriterier där inte fullmäktige redan gjort det, samt att fatta beslut i de ärenden som väcks, därtill att svara för den interna kontrollen att deras reglemente och delegationsordning efterlevs.

Fritidspolitikernas förutsättning för sina uppdrags fullgörande

Så gott som samtliga politiker är fritidspolitiker med annan vardaglig sysselsättning. Uppdragen fullgörs vanligen på möten som hålls dagtid med följd att de som förvärvsarbetar får ta ledigt från sina ordinarie jobb. Undantaget från detta är främst Kommunfullmäktige som endast undantagsvis sammanträder dagtid. Det innebär ändå att ledamöter i nämnder m m måste sätta av en hel del fritid för att sätta sig in i de ärenden som behandlas. Till detta finns inte hur mycket tid som helst. Det är dock politikerna som fattar besluten och är ansvariga för dem inför medborgarna. Då är det viktigt att man får möjlighet att sätta sig in i frågorna för att också kunna ta ansvar för de beslut som skall fattas. Detta innebär i sin tur att besluten måste så långt som möjligt delegeras till tjänstemän, särskilda utskott eller ledamot så långt som möjligt, och nämnden skall svara för beslut i principiella frågor. Nämnden har att pröva stickprovsmässigt delegationsbeslut för att tillse att de direktiven för delegationsbeslut följs, d v s utöva sin interna kontroll av verksamheten.

För att dessa kriterier skall fungera måste den verksamhet som varje nämnd handhar vara av sådan art att den kan greppas av en person som är fritidspolitiker. Vi menar att det demokratiska systemet måste ha en allsidig sammansättning och inte främst hämta sina förtroendevalda enbart bland yrkespolitiker, arbetslösa och pensionärer. Även förvärvsarbetande måste ha möjlighet till politisk verksamhet. Detsamma gäller barnfamiljer.

Nämnder och utskott

Ronnebypartiet menar med hänvisning till vad som framförts ovan att nämnder med för spridd verksamhet blir svåra för enskilda förtroendevalda att få grepp om. Om man inför en organisation för nämnder som föreslås i utredningen ser vi flera risker med detta. Detta gäller främst Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Den tänkta utbildningsnämnden kommer att handlägga frågor som rör både 1-åringar och 19-åringar. Det är två vitt skilda saker såväl innehållsmässigt som pedagogiskt. Detsamma gäller den tänkta Socialnämnden som skall handlägga frågor inom såväl äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Det är olika regelverk och behov hos människor.

Ett sätt att komma förbi detta är då att man tillsätter utskott som förebereder frågorna. Risken med detta blir att en liten grupp förbereder och föreslår ett beslut och allt för många som inte haft möjlighet att sätta sig in i detaljerna deltar i beslut de inte har full kontroll på. Vi menar därför att det är bättre att minska antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna. Nackdelen med detta är att de mindre partierna inte alltid får representation i nämnderna. Det räcker emellertid med att se förteckningen över förtroendevalda för att se att flera partier understundom har svårt att rekrytera förtroendevalda, då det förekommer många förtroendevalda har många olika uppdrag. De flesta partier ingår dessutom i någon valteknisk samverkan och har goda möjligheter att få representation i de nämnder som ligger dem närmast.

Vi understryker dock att vi ser det som viktigt att så många partier som möjligt får representation i Kommunstyrelsen, då det är detta organ som har det lagstadgade uppdraget att bereda ärendena och har huvudansvaret för den interna kontrollen. Insynen i Kommunstyrelsen är viktig för att man skall kunna ställa de relevanta kraven på ledamöterna i Kommunfullmäktige när de fattar sina beslut.

Den föreslagna Rekreationsnämnden har vi inget att invända emot.

När det gäller den sammanslagna Miljö- och byggnadsnämnden avvisar vi inte tanken. Idag är det flera ärenden där både de nuvarande nämnderna skall yttra sig innan beslut. Vi ser att klara samordningsfördelar i den politiska delen med en gemensam nämnd.

Vi vill framhålla att en sådan nämnd huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning med Miljöbalken och Plan- och Bygglagen som främsta lagrum. Detta är två olika lagrum och ibland kan vissa målkonflikter uppstå. Det är viktigt att man då har förtroendevalda som är medvetna om skillnaden, och vilket lagrum som i första hand skall tillämpas, utan avseende på egna politiska uppfattningar.

Vi vill också peka på frågan om hur många ärenden som måste beslutas av nämnden och inte kan delegeras. Om detta bedöms som så stort att nämnden tvingas sammanträda under hela dagar bör en sammanslagning omprövas.

Vi har inget att erinra mot att Tekniska Nämnden avvecklas, men vi är inte helt överens med utredningen om hur. Utredningen har heller inte lagt något förslag om var trafikfrågorna skall handläggas.

Vi stöder förslaget att överföra Bygg- och Fastighetsenheten till Kommunstyrelsen. Däremot anser vi att man bör pröva att införa en Infrastrukturnämnd som då skall handha Gatufrågor och Trafikfrågor. Till denna nämnd bör man även överväga att överföra VA-frågor och Renhållningsfrågor från Ronneby Miljö- & Teknik då detta är verksamhet som är kraftigt reglerade i lag och där ansvaret enligt vår bedömning inte inom överskådlig framtid kommer att vara föremål för privatisering. Till en infrastrukturnämnd kan man även överväga att överföra elnätet om man inte väljer att avyttra detta. Jämförbart med elnätets framtid är även fjärrvärmenätet och fibernätet. Verksamheten Bredband kan enligt vårt synsätt avyttras. Vi anser med detta synsätt att det skall utredas om bolaget Ronneby Miljö- & Teknik kan avvecklas.

Sammanfattning

Ronnebypartiet anser att

· minskning av antal nämnder skall ske med yttersta försiktighet och endast då nämnderna har sådan liten omfattning att ärenden inte finns för att hålla möten en gång i månaden,

· vår bedömning är då att

o avveckling kan ske av Tekniska Nämnden och Ronneby Miljö- & Teknik genom att

§ Bygg- & Fastighetsenheten överförs till Kommunstyrelsen.

§ Parkenheten övergår i Rekreationsnämnden

§ Verksamheten Bredband avyttras.

§ Elnätet övervägs att avyttras.

§ Övriga verksamheter överförs i en nyinrättad Infrastrukturnämnd

o Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden kan slås ihop

o Fritidsnämnden och Biblioteks- & Kulturnämnden, samt Parkenheten bildar en Rekreationsnämnd.

o Övriga nämnder kvarstår.

· Ingen förändring av kommunens organisation är sådan att den påverkar ABRI och Ronnebyhus i detta läget. Om Miljö- & Teknik försvinner kan Helsobrunnen avvecklas.

· antalet ledamöter i nämnderna och bolagen kan begränsas till 9 ordinarie och 4 ersättare, och att Kommunstyrelsen får 15 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden oförändrad.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post4