rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Blodbad istället för integrationsprojekt

Kultur och FritidSkapad av Peter Lindström tor, april 15, 2010 11:16:22

Efter att ha läst Ann-Mari Anderssons artikel fredagen 2010-04-09 i BLT blir jag bestört över Håkan Robertssons reaktion på beslutet att ge ABF 70 000 kr till projektet "Blodbadet". Det var en majoritet på 7 mot 4 röster för de 70 000 som var förhandsförslaget och det godkändes även ett tilläggsyrkande att söka medel upp till 80 000 hos kommunstyrelsen.
Ärendet söm föregick "Blodbadsprojktet" gällde en ansökan om projektmedel till Textilprojektet > 39 <. 3 grupper av invandrade och svenskfödda kvinnor, på sammanlagt över 30 deltagare, skulle träffas, ha föreläsningar, workshops mm. under konstnärlig ledning få möjlighet att "komma ut i samhället". Där röstade S, FP och M för att bara ge 20 000 kr istället för de föreslagna 60 000 kr (6 mot 5) och sedan plussa på de 40 000 kr till "Blodbadet" till 110 000 kr som redan tidigare fått 50 000 kr till förstudie ur vilka medel föreningen Folkteatern bildats. Själv lade jag fram förslaget att söka finansiärer i form av sponsorer.

Att vara snåla mot integrationsprojekt för invandrarkvinnor för att sedan ta detta och ge till ABFs blodbadsprojekt tycker jag rimmar illa om man säger sig ha en god integrationssyn som i dagens samhälle skall vara befäst och förespråkas av alla etablerade partier. Att skylla på att ett beslut om ett minskat bidrag på 80 000 kr i en budget som ligger på över 500 000 skulle stjälpa ett projekt som budgeterat intäkterna för 10 föreställningar med 100 besökare per föreställning och sedan i budgeten räkna med att fondera över 170 000 kr till kommande "Blodbad" (projektet är tänkt att vara i 3 år), anser jag vissa på brister i projektets planering. ABF är det studieförbund som får mest bidrag och borde ha en möjlighet att stötta det egna projektet med ytterliggare 80 000 kr för att i efterhand, om projektet går i stöpet ex. pga. en mycket regnig sommar, söka ett förlusbidrag. Om projektet läggs ner efter 1 år och det finns fonderade medel, vem tillfaller dessa? ABF?

Jag är positiv till att vi åter spelar teater som tar upp Ronneby Blodbad, men varför inte skjuta till pengar från på Fritidsnämnd och Näringslivskontor. Drar det besökare till Ronneby kommer dessa att äta på stadens restauranger, företag kan annonsera i programblad och de kommer att få gratis reklam då Ronneby nämns i kulturella sammanhang.

Bibliotek och Kulturnämnden i Ronneby har trots allt en begränsad budget och vi är skyldiga att låta så många som möjligt ta del av kakan.

Vi fem som röstade för att Textilprojektet > 39 < skulle få sina 60 000 kr har lämnat in en skriftlig reservation som kommer att bifogas protokollet från Bibliotek och Kulturnämndens möte 2020-04-07.
Se protokollet i PDF-filen nedan.

Peter Lindström
Bibliotek och Kulturnämnden för Ronnebypartiet  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post10

Ronneby blodbad

Kultur och FritidSkapad av Per Ericsson mån, mars 15, 2010 14:12:12

Det har under senaste året framgått att det pågår förberedelser för uppsättning av en sommarteater om Ronneby blodbad. Det är tänkt att framföras på kyrkogården intill Heliga Kors Kyrka.

Ronneby blodbad är en händelse som är ganska okänd i svensk historia trots att det antalet dödade troligen uppgick till mer än 2000 personer under en dag. Det är en god insats som nybildade Ronneby Folkteater gör när man tar upp denna händelse i vår historia. Man utgår från Claes von Rettigs manus från 1980-talet som kommer att omarbetas en del.

Det är mycket som skall klaffa när man tar upp ett sådant ämne i den omfattning det här rör sig om. Drygt 30 skådespelare involveras och åtskilliga fler till andra för föreställningen nödvändiga uppgifter. Föreningen anger i sin ansökan att det rör sig om 69 000 ideellt arbetade timmar.

Nu har ansökan till Ronneby kommun anlänt först i början av mars månad till Biblioteks- och Kulturnämnden. Den lyder på 150 000 kronor. Man hoppas även på ett bidrag om 50 000 kronor från Fritidsnämnden, 200 000 från Region Blekinge och 20 000 från Musik i Blekinge. Initiativet är mycket bra och från Ronnebypartiet tror vi detta kan vara något positivt för Ronneby.

Tyvärr är ansökan i senaste laget för att hinna behandlas på ett ansvarsfullt sätt, inte minst gentemot övriga föreningar som söker anslag till verksamhet, men som avslås. Den är också på ett belopp som vi i Ronnebypartiet ser som väldigt högt för den verksamhet som Biblioteks- och Kulturnämnden driver. Man har t o m i ansökan pekat ut ett särskilt konto att använda som därefter skulle vara i det närmaste förbrukat.

För att inte riskera att föreställningen uteblir utan att ha prövat alla tänkbara möjligheter menar vi att ansökan skall tas över av Kommunstyrelsen som sedan får föra en dialog med de verksamheter som har beröring med evenemanget. Det gäller förutom Kulturenheten och Frittidsenheten även Turistverksamheten, Näringslivsenheten samt skolnämnderna. Kanske ännu fler men detta är vad vi kan se nu. Då är Kommunstyrelsen ett mera rättvist forum att pröva ansökan från Ronneby Folkteater.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post9