rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Webb-tv-debatt 2010-09-09

Val 2010Skapad av Peter Lindström lör, september 11, 2010 07:26:00

Jag såg webb-tv-debatten från Ronneby stadshus 10-09-09. Jag blev inte förvånad över Peter Bowins (V) och JanAnders Palmqvists (S) floskler i sina inlednings- respektive avslutningsanförande och blev ej heller förvånad över hur få rent praktiska saker de framförde.
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". S och V talar sig varma för solidariteten men var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden (drygt 25% av kommunens innevånare) bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och, framför allt, dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska vänsterpartistiska floskler.
JAP och PB talade inte med ett enda ord om vad som skulle göras rent praktiskt nästa mandatperiod utan använde politiska floskler som om det vore 1:a maj tal. De talade om Visioner men inte om hur dessa skulle genomföras i praktiken. Det fanns något som en gång hette Vision 2010. När denna vision inte höll döpte de om samma vision med samma innehåll till Vision 2020. Ord och tomma fraser kan locka vissa väljare men jag tror att flertalet idag vill veta vad som skall göras, inte vad som är gjort!
Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun! Jag vill att vi inom Ronneby kommun aktivt skall arbeta för att bevara och bygga ut den levande landsbygd som bör prägla en attraktiv kommun, framför allt i de norra kommundelarna där möjligheterna med samrabetet med Tingsryd och Emmaboda bör tillvaratas men även västerut med Karlshamn och österut med Karlskrona vilket kan ge stora synergieffekter d.v.s. att 1+1=3 och mer.
Vad gäller Sd´s representant i webb-tv-debatten anser jag mest att det verkade vara ett skämt. Många av Sd´s väljare är pensionärer som verkar ha skrämts av falsk propaganda.
Övriga partier tyckte jag klarade sig bra även om det svamlades en del emmellanåt.

Peter Lindström
9:e plats på Ronnebypartiets kommunvalsedel

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post16

Var finns solidariteten med oss på landsbygden?

Landsbygdens utvecklingSkapad av Peter Lindström tor, september 09, 2010 07:09:06
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". Var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och framförallt dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska floskler. Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun!Jag finns på Ronnebypartiets valsedels 9:e plats och har och kommer att fortsätta med att arbeta för att vi fortsättningsvis skall ha en levande landsbygd även i de norra kommundelarna. Utan landsbygden dör även stan!

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post15

Var finns solidariteten?

Ronneby stadSkapad av Peter Lindström tor, september 09, 2010 07:07:59
S har som motto att alla skall med, men det gäller tydligen bara dem som bor i dagens "ekonomskt bärkraftga zoner". Var är den s.k. solidariteten med oss som bor på landsbygden? Liksom skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner finns skulle det vara bra om det fanns en liknande syn mellan stad och landsbygd. Av skattemedeln (2007-2009) planerades satsningar på ca 94% i Ronneby/Kallinge 2% i Hoby 1% i Listerby och 3% på övriga landsbygden. (Det fanns även ospecificerade medel där merparten av dessa ätist upp av Vidablick-fiaskot.) Även om vi som bor på landsbygden bör vara med och finansiera "det allmänna" är proportionerna orimliga dels med tanke på befolkningsfördelningen och framförallt dels med tanke på risken för landsbygdens utarmning. Nä! Snacket om solidaritet och att alla skall med är bara tomma socialdemokratiska floskler. Det är dax för maktskifte i Ronneby kommun!Jag finns på Ronnebypartiets valsedels 9:e plats och har och kommer att fortsätta med att arbeta för att vi fortsättningsvis skall ha en levande landsbygd även i de norra kommundelarna. Utan landsbygden dör även stan!

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post14

Faror för isyta och gymnastiksal

Val 2010Skapad av Per Ericsson ons, september 01, 2010 09:08:40

På bloggen "Tankar från Skönevik av Sköne Per I Viken" berättar Sune Håkansson om första dagens budgetberedning inför 2011. Nya faror har dykt upp vad gäller gymnastiksalen i Hallabro och konstfrusen isbana.

Läs vidare på www.metrobloggen.se/skonevik

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post13

Ett lågvattenmärke

Val 2010Skapad av Per Ericsson mån, augusti 16, 2010 10:52:51

Jag har varit politiskt aktiv i 50 år. Under dessa decennier har jag aldrig varit utsatt för denna typ av buskpropaganda.

På åtminstone tre ställen, i Johannishus, Kallinge och Ronneby, har det under de senaste dagarna funnits affischer med budskapet:

RONNEBY PARTIET

RÖSTA PÅ OSS

SUNE HÅKANSSON

VILL STÄNGA ALL

FÖRENINGSVERKSAMHET

Det är naturligtvis så att det inte är Ronnebypartiet, som står bakom affischeringen. Det är naturligtvis bra, om någon hjälper till med att sprida partiets budskap, men då får man inte förvanska det.

Jag kan inte se att jag, eller Ronnebypartiet, är emot föreningsverksamhet. Tvärtom, Ronnebypartiet har under den gångna mandatperioden satsat ungefär 40 000 kr av partistödet på sponsring till kommunens föreningar. Det är naturligtvis inte enbart givmildhet. Det gäller för alla partier att synas. Vi ställer inga krav på föreningarna, förutom de vanliga. De skall nämna att Ronnebypartiet sponsrar. Att det finns föreningar, som anser att de inte skall ta emot sponsring från politiska partier, är förståligt, men det får föreningarna själva bestämma.

Som exempel på föreningar, som vi sponsrat, är Listerby IK, där vi har varit huvudsponsor en gång per år vid allsången på Gnistan. Det är den förening, som fått mest. Johannishus SK, Saxemara IF och Backaryd SK har fåt stöd till matchbollar. Ronneby Simsällskap får också ett mindre stöd.

Ett intressant exempel var någon tusenlapp till Missionsförsamlingen i Belganet, till deras kulturverksamhet. Tacksammare mottagare har jag inte mött. ”Gud välsigne Dig, pojk”, utropade pastor Berg när jag mötte honom på stormarknaden.

För min personliga del deltar jag fortfarande i föreningslivet. Jag är revisor i både Ronneby Simsällskap och i Gnistan. Tidigare var jag sekreterare i många år i Eringsboda SK, därtill ordförande i Kolshultsgården i nio år.

Det finns två undantag, då jag inte har ifrågasatt föreningsbidragen. Det ena är stödet till de föreningar, som kallas politiska partier. Där vill Ronnebypartiet att kommunens bidrag skall minska.

Det andra fallet är bidragen till Kallinge Folkets Hus. Det är den förening i kommunen, som får högst lokalbidrag. Är man en så stor bidragstagare, menar jag att kommunen skall kräva ett bokslut som stämmer. Det tillhör grundregeln att ingående balans skall vara lika med utgående balans föregående år, för att ta ett exempel. För 2009 är det ca 60 000 kr, som inte har en rimlig förklaring i bokslutet. Det är orimligt. Fritidsnämndens ordförande, S, vägrar att verkligen ta itu med ärendet.

Sune Håkansson

Ronnebypartiet

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post12

Willy Persson och bandybanan

Val 2010Skapad av Peter Lindström tis, april 27, 2010 09:32:58

Svar till Bandykillen mån, mars 22, 2010 13:38:27
"Vart tog Willy Persson vägen. Varför finns inte han på listan?
Hur går det med bandybanan i Ronnebypartiets valprogram från 2006?"

Willy Persson valde att hoppa av Ronnebypartiet då han kom på 3:e plats på vår valsedel. Han krävde att få stå på 2:a plats, efter vår ordförande Sune Håkansson, eftersom han ansåg att han hade mer stöd bland väljarna än vårt 2:a namn Anna Carlbrant. Han accepterade inte Ronnebypartiets policy att ha varannan damernas, efter medlemmarnas önskemål, på listan. Han sökte sig därefter till Miljöpartiet men eftersom de redan fastslagit deras tidiga namn på sin valsedel hade han hamnat ännu längre ner där. Då sökte han sig till Kristdemokraterna (som idag har 1 mandat i Ronneby) som tog emot affischnamnet Willy Persson på sin andra plats efter Lars Svensson. Eftersom Willy fick många personkryss i förra valet räknar han och KD med att så även blir fallet vid årets val. Hur det går återstå att se vid röstsammanräkningen.

Frågan att bygga en bandybana i Ronneby kommun kommer att drivas vidare av Ronnebypartiet därför att vi anser att det finns ett betydligt antal bandyentusiaster i Ronneby och framförallt tillräkligt många aktiva bandyspelare för att försvara bygget av en egen bandybana som dessutom kommer allmänheten till gagn för allmänhetens åkning de tider som bandyklubbarna inte tränar eller spelar på den.

Svar till Váébandy ons, mars 24, 2010 07:00:06
"Att bygga bandybana lilla Ronneby är ju som att bygga en egen hoppbacke åt Eddy the Eagle i London."

Ronneby har många gånger fler bandyspelare än London har backhoppare (tror jag).

  • Kommentarer(1)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post11

Blodbad istället för integrationsprojekt

Kultur och FritidSkapad av Peter Lindström tor, april 15, 2010 11:16:22

Efter att ha läst Ann-Mari Anderssons artikel fredagen 2010-04-09 i BLT blir jag bestört över Håkan Robertssons reaktion på beslutet att ge ABF 70 000 kr till projektet "Blodbadet". Det var en majoritet på 7 mot 4 röster för de 70 000 som var förhandsförslaget och det godkändes även ett tilläggsyrkande att söka medel upp till 80 000 hos kommunstyrelsen.
Ärendet söm föregick "Blodbadsprojktet" gällde en ansökan om projektmedel till Textilprojektet > 39 <. 3 grupper av invandrade och svenskfödda kvinnor, på sammanlagt över 30 deltagare, skulle träffas, ha föreläsningar, workshops mm. under konstnärlig ledning få möjlighet att "komma ut i samhället". Där röstade S, FP och M för att bara ge 20 000 kr istället för de föreslagna 60 000 kr (6 mot 5) och sedan plussa på de 40 000 kr till "Blodbadet" till 110 000 kr som redan tidigare fått 50 000 kr till förstudie ur vilka medel föreningen Folkteatern bildats. Själv lade jag fram förslaget att söka finansiärer i form av sponsorer.

Att vara snåla mot integrationsprojekt för invandrarkvinnor för att sedan ta detta och ge till ABFs blodbadsprojekt tycker jag rimmar illa om man säger sig ha en god integrationssyn som i dagens samhälle skall vara befäst och förespråkas av alla etablerade partier. Att skylla på att ett beslut om ett minskat bidrag på 80 000 kr i en budget som ligger på över 500 000 skulle stjälpa ett projekt som budgeterat intäkterna för 10 föreställningar med 100 besökare per föreställning och sedan i budgeten räkna med att fondera över 170 000 kr till kommande "Blodbad" (projektet är tänkt att vara i 3 år), anser jag vissa på brister i projektets planering. ABF är det studieförbund som får mest bidrag och borde ha en möjlighet att stötta det egna projektet med ytterliggare 80 000 kr för att i efterhand, om projektet går i stöpet ex. pga. en mycket regnig sommar, söka ett förlusbidrag. Om projektet läggs ner efter 1 år och det finns fonderade medel, vem tillfaller dessa? ABF?

Jag är positiv till att vi åter spelar teater som tar upp Ronneby Blodbad, men varför inte skjuta till pengar från på Fritidsnämnd och Näringslivskontor. Drar det besökare till Ronneby kommer dessa att äta på stadens restauranger, företag kan annonsera i programblad och de kommer att få gratis reklam då Ronneby nämns i kulturella sammanhang.

Bibliotek och Kulturnämnden i Ronneby har trots allt en begränsad budget och vi är skyldiga att låta så många som möjligt ta del av kakan.

Vi fem som röstade för att Textilprojektet > 39 < skulle få sina 60 000 kr har lämnat in en skriftlig reservation som kommer att bifogas protokollet från Bibliotek och Kulturnämndens möte 2020-04-07.
Se protokollet i PDF-filen nedan.

Peter Lindström
Bibliotek och Kulturnämnden för Ronnebypartiet  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post10

Ronneby blodbad

Kultur och FritidSkapad av Per Ericsson mån, mars 15, 2010 14:12:12

Det har under senaste året framgått att det pågår förberedelser för uppsättning av en sommarteater om Ronneby blodbad. Det är tänkt att framföras på kyrkogården intill Heliga Kors Kyrka.

Ronneby blodbad är en händelse som är ganska okänd i svensk historia trots att det antalet dödade troligen uppgick till mer än 2000 personer under en dag. Det är en god insats som nybildade Ronneby Folkteater gör när man tar upp denna händelse i vår historia. Man utgår från Claes von Rettigs manus från 1980-talet som kommer att omarbetas en del.

Det är mycket som skall klaffa när man tar upp ett sådant ämne i den omfattning det här rör sig om. Drygt 30 skådespelare involveras och åtskilliga fler till andra för föreställningen nödvändiga uppgifter. Föreningen anger i sin ansökan att det rör sig om 69 000 ideellt arbetade timmar.

Nu har ansökan till Ronneby kommun anlänt först i början av mars månad till Biblioteks- och Kulturnämnden. Den lyder på 150 000 kronor. Man hoppas även på ett bidrag om 50 000 kronor från Fritidsnämnden, 200 000 från Region Blekinge och 20 000 från Musik i Blekinge. Initiativet är mycket bra och från Ronnebypartiet tror vi detta kan vara något positivt för Ronneby.

Tyvärr är ansökan i senaste laget för att hinna behandlas på ett ansvarsfullt sätt, inte minst gentemot övriga föreningar som söker anslag till verksamhet, men som avslås. Den är också på ett belopp som vi i Ronnebypartiet ser som väldigt högt för den verksamhet som Biblioteks- och Kulturnämnden driver. Man har t o m i ansökan pekat ut ett särskilt konto att använda som därefter skulle vara i det närmaste förbrukat.

För att inte riskera att föreställningen uteblir utan att ha prövat alla tänkbara möjligheter menar vi att ansökan skall tas över av Kommunstyrelsen som sedan får föra en dialog med de verksamheter som har beröring med evenemanget. Det gäller förutom Kulturenheten och Frittidsenheten även Turistverksamheten, Näringslivsenheten samt skolnämnderna. Kanske ännu fler men detta är vad vi kan se nu. Då är Kommunstyrelsen ett mera rättvist forum att pröva ansökan från Ronneby Folkteater.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post9
Nästa »